Hold a Line: The American Revolution v1.0 + data

در بازی استراتژیک Hold a Line: The American Revolution جبهه‌هایی که در طول انقلاب امریکا پوشش داده شده بود را نگاه دارید. این بازی تبدیلی کامل از بازی تخته‌ای با همین نام است که در...

Zombie Castaways v2.8.1

در بازی Zombie Castaways یک زامبی مهربان عاشق یک دختر شده و به جستجوی زامبیوم می‌رود تا به یک انسان تبدیل شود. ۷۰ میلیون بازیکن در سراسر دنیا این بازی را در ۱۵ زبان مختلف...

Home Behind v1.0.5

Home Behind (Unreleased) یک بازی نقش‌آفرینی برای دستگاه‌های اندرویدی است. افکار جنگ داخلی برای سال‌ها در سرزمین شما در جریان بوده، و بالاخره خشونت فوران کرده است. در هرج و مرج، روستای شما سوخته و...